HjemVELKOMMEN TIL

HJEMMESIDEN FOR FREDMOENS VENNER

John de Grey - Lord Walsingham:

"I was abel to get to Norway in the true fishing season, as I still do, a house and salmon river of my own, which I have christened Fredmoen (the Place of Peace)" Petter Bueng har laget en film som viser Fredmoen en flott sommerdag.

Vil du kjøpe boka om Fredmoen? Den er ført i pennen av lord Walsingham, og oversatt til norsk av Fredmoens venner. Den koster kroner 150,-

Selges på Fredmoen, Ringo Åfjord og Åfjord rådhus.

Aktiviteter på Fredmoen:

 

2022


24. mai kl. 19.00

Fotokveld

Fra Norfolk, England

til Fredmoen.

Inngang kr.100,-


19. juni kl. 13.00

sesongåpning

salg av rømmegrøt


åpent hver søndag

frem til og med 

14. august.
 

 

 

 

 

 

Vil du leie Fredmoen?

 

Ta kontakt med Geir på

911 68 261.

 


Vil du bli medlem i Fredmoens venner?

Årskontingenten er kr 200,-

Betales inn til konto.: 4345.45.47390

Merk innbetalingen med navn og adresse på medlem/medlemmer.